loader image

Disclaimer

.
.
Bij het maken van deze website hebben wij geprobeerd u zo zorgvuldig en volledig mogelijk van informatie te voorzien. Wij besteden voortdurend aandacht aan deze site, maar toch kan het voorkomen dat de informatie onvolledig is. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

COPYRIGHT

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoveniersbedrijf Jasper de Jong BV.

 

© 2020 Jasper de Jong BV.

Dit zijn wij

Tristan - Hovenier
Wim - Aanleg hovenier
Nick - Hovenier
Koos - Hovenier
Jacco - Hovenier
Dennis -
Niels -
Jasper -
Patrick -
Michiel - Hovenier
Saskia -
Karin -
Hovenier -
Ivo -

Vrijblijvend advies?

Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden van onze interieurbeplanting? Graag denken wij mee met uw project! Advies is altijd gratis. Maak via onze contact formulier vrijblijvend een afspraak. Onze groenadviseurs kunt u ook telefonisch bereiken via Onderstaand nummer

Contactgegevens

Jasper de Jong Interieurbeplanting
Waardsedijk Oost 8
3417 XJ Montfoort

 

0348 460 730

    Vul onderstaand formulier volledig in: